Bayrak

Dresden 2019, Pamuk, Sanatçı: ”Uta Kadın Meclisi Derneği” (UTA Frauenrat e.V.)

Yerel özyönetim, doğrudan demokrasi, cinsiyet eşitliği, sosyal sözleşme, ortaklaşa iktisadi üretim ve sürdürülebilir ekoloji gibi konular 2012 yılında ilan edilen Özerk Rojava (Kürtçe’de Batı anlamında) Bölgesi’nin yasalaştırılmış temel prensipleri arasında yer aldı. Suriye İç Savaşı’nın ortasında Kürt, Asuri, Arap ve diğer bölge halkları YPG/YPJ Halk Koruma Güçleri şemsiyesinde bir araya geldi ve ulus devlet, kapitalizm ve ataerkillik ötesinde bir demokrasi kurdu. Kürt Kadın Hareketi ve feminist kadın savaşçılardan oluşan YPJ bu radikal demokratik sol toplum modelinde merkezi bir rol edindiler. 

Buna tezat olacak bir şekilde Kürtler siyasi faaliyeleri yüzünden Almanya’da büyük baskılar altında kalıyorlar: evlerde yapılan aramalar, gösteri yasakları ve hapis cezaları gibi. Siyasi sembollerin gösterilmesi bile, 2017’den beri YPJ bayrağında olduğu gibi, bir ceza kovuşturması için yeterli neden olabiliyor. 

2019 yılında tartışmalı bir karar sonrası Kürtçe yayın yapan Mezopotomya Yayınevi yasaklandı ve dünyadaki en büyük Kürtçe yazın ve müzik arşivine el koyuldu. Tekrar ve tekrar İçişleri Bakanlığı Erdoğan tarafından sürdürülen Kürtlere yönelik otoriter politikaların takipçisi oldu. Hem de Almanya’nın Türkiye’ye ihraç ettiği silahlar, Kürtlere karşı sürdürülen savaşı kızıştırırken. 

Burada sergilenen Bayrak UTA Kadın Meclisi (UTA Frauenrat e.V.) adlı Kürt derneğinden. Dernek sadece sanatsal ve kültürel faaliyette bulunmasına rağmen yine de Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın gözlem listesinde ve bu nedenle 2019 yılında kamu yararlılığı vasfını kaybetmiş durumda.