Taslak

Göttingen, 1987 ve 2020, A2 Kağıt üzerine akrilik boya ve kurşun kalem, Sanatçı: Bernd Langer (“Sanat ve Mücadele”)

Antifaşist Eylem’in günümüzde kullanılan amblemi sol hareketin en fazla kullanılan sembolü ve uluslararası antifaşist mücadelenin ikonu haline gelmiş durumda. 1988 yılında kültür-politika insiyatifi Sanat ve Mücadele’yi (Kunst und Kampf – KuK) kuran otonom antifa sanatçısı Bernd Langer tarafından 1980’li yıllarda tasarlandı. 

Amblemin kökeni Almanya’daki antifaşist hareketin kendisi gibi 1920’li yıllara kadar gitmekte. 1932 yılında Alman Komünist Partisi (KPD) için iki Bauhaus Grafikeri Max Gebhardt ve Max Keilson tarafından tasarlandı. Amblem (kırmızı “can simidi” ve SPD ve KPD’yi temsil eden iki kırmızı bayrak) bu iki partinin Faşizm, Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi (NSDAP) ve Hitler’e karşı mücadeledeki birlikteliğini vurgulamaktaydı. Ama Stalinist Komintern’in Sosyal Faşizm Tezi (Sozialfaschismusthese) kapitalist sosyal demokrasiyi de aynı şekilde mücadele edilecek bir akım olarak görerek bu birlikteliği 1935’a kadar baltaladı.

1970’lerden itibaren neonazizm karşıtı kavganın parçası olarak o zamanın Federal Almanya’sında (BRD) kendilerini KPD ve SED’den dogmatik olmayan ama keskin bir şekilde ayrı konumlayan bir çok otonom ve anarşist Antifa grupları kuruldu. 1932’de ortaya çıkan amblem bu yeni gelişmelerin gerisinde kaldı ve tüm antifaşist mücadeleleri kapsayan daha cağdaş bir amblemin eksikliği hissedildi. Bernd Langer 1980’lerin bu “Yeni Antifaşizm”ini, otonom ve anarşist fikirleri (siyah bayrak) komünist düşünceyle (kırmızı bayrak) yan yana getirerek simgeledi. 

Günümüzde bu amblem tüm çeşitliliğiyle birlikte antifaşist, anti-kapitalist, aynı zamanda militan mücadelenin de uluslararası sembolü haline geldi. O zamandan günümüze kadar sayısız varyasyonu üretildi.